2005

Postet av Frosta Golfklubb den 6. Des 2023

2023

Postet av Frosta Golfklubb den 6. Des 2023

Klubbmestere 2023

Noah Moseng Rygh, Randi Baardsen og Egil Harald Hovdal

2022

Postet av Frosta Golfklubb den 6. Des 2023

Klubbmestere 2022

Idar Reinås og Aud Iren Grandgård
2021

Postet av Frosta Golfklubb den 6. Des 2023

Klubbmestere 2021

Liv Synnøve Hagnes og Hans Hagerup2020

Postet av Frosta Golfklubb den 6. Des 2023

2019

Postet av Frosta Golfklubb den 6. Des 2023

Klubbmestere 2019

Berit Strand og Egil Harald Hovdal
2018

Postet av Frosta Golfklubb den 6. Des 2023

Klubbmestere 2018

Liv Synnøve Hagnes og Idar Reinås
2017

Postet av Frosta Golfklubb den 6. Des 2023

2016

Postet av Frosta Golfklubb den 6. Des 2023

Klubbmestere 2016

Aud Iren Grandgård og Harald Huglen
2015

Postet av Frosta Golfklubb den 6. Des 2023

2014

Postet av Frosta Golfklubb den 6. Des 2023

Klubbmestere 2014

Idar Reinås, Harald Huglen, Aud Iren Grandgård og Per Arthur Leknes2013

Postet av Frosta Golfklubb den 6. Des 2023

2012

Postet av Frosta Golfklubb den 6. Des 2023

2011

Postet av Frosta Golfklubb den 6. Des 2023

2010

Postet av Frosta Golfklubb den 6. Des 2023

2009

Postet av Frosta Golfklubb den 6. Des 2023

2008

Postet av Frosta Golfklubb den 6. Des 2023

2007

Postet av Frosta Golfklubb den 6. Des 2023

2006

Postet av Frosta Golfklubb den 6. Des 2023

Årets julegaver

Postet av Frosta Golfklubb den 6. Des 2023

Kjøp medlemskap eller kurs i julegave hos oss!

Priser på medlemskap finner du her.

Priser på kurs finner du her.
Årsmøte 2024

Postet av Frosta Golfklubb den 6. Des 2023

Mandag 19. Februar 2024. 

Innkalling kommer.

 

§ 13 Årsmøtet 

(1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. 

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

(4) Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. 

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. klubbens lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.
Banestatus

Postet av Frosta Golfklubb den 6. Des 2023

Banen er åpen.
Banen er åpen!

Postet av Frosta Golfklubb den 19. Apr 2023

Banen er åpen for spill! Velkommen
Drivingrangen er åpen!

Postet av Frosta Golfklubb den 12. Apr 2023

På tide å finne frem golfkøllene etter vinteren, drivingrangen er åpen!
Kurs

Postet av Frosta Golfklubb den 23. Mar 2023

Info om kurs er lagt ut, se egen kursfane i menyen øverst!
Ny hjemmeside

Postet av Frosta Golfklubb den 7. Feb 2023

Vi har ny hjemmeside som er under oppbygging!