Lokale regler

1. Spill på banen foregår i henhold til golfregler og golfetikette.

2. Alle spillere skal ha med seg greengaffel ved spill på banen og skal reparere nedslagsmerker.

3. Vis hensyn til turgåere og trafikanter på veiene langs banen.

4. Ved balltreff på kraftlinje skal ny ball spilles fra samme sted - uten straffeslag.

5. Ball liggende i hjulspor/vei gir rett til drop uten straffeslag.

6. Ved green på hull 3 - plasser traller og bager ved skilt, synlig fra tee.

7. Ved uspillbar ball ved nett bak green på hull 6 kan dropsone brukes - uten straffeslag.