Medlemskap

Priser fra 01.01.2024

Medlem med spillerett

Senior (20 år og eldre) - 3000,-

Junior (13-19 år) - 1300,-

Junior (6-12 år) - 700,-


Medlem uten spillerett

Senior (20 år og eldre) - 1700,-

Medlemskategorien må løse greenfee ved spill på banen.


Long distance

Senior (20 år og eldre) - 1100,-

Medlemskategorien må løse greenfee ved spill på banen.

Postnr utenfor 7000-7999.


"Deltidsfrosting"

Senior (20 år og eldre) - 2200,-

Må være hovedmedlem i en annen klubb.

Medlemskategorien løser ikke greenfee ved spill på banen.