Frosta Golfklubb

Korsnesvegen 19 
7633 Frosta 


Telefon til klubben: 90 10 87 46 

E-post: post@frostagk.no 
Hjemmeside: www.frostagk.no 


Org. nr. 984 441 673