Banen er åpen

 

OBS Corona. Noen kommuner har egne regler om kryssing av kommunegrenser, ellers er det Nasjonale Reglrer som gjelder. OBS

 

 

HUSK Alle SKAL registrere seg før spill på banen og drivingrangen !!!! HUSK

Dette gjelder også alle medlemmer av klubben. Skjerp dere.