Medlemsskap

  •  
Medlem med spillerett   
- Senior (20 år og eldre)  kr. 2800,-
- Junior (13-19 år) kr. 1300,-
 -Junior (6-12 år) kr. 700,-
   
 Medlemskategorien løser ikke greenfee ved spill på banen.  
   
   
Medlem uten spillerett  
- Senior (20 år og eldre) kr. 1500,-
   
Medlemskategorien må løse greenfee (kr. 170,-) ved spill på banen.  
 For de med postnr 7000-7999  
   
Long Distance  
- Senior (20 år og eldre) kr. 900,-
   
Medlemskategorien må løse greenfee (kr. 250,-) ved spill på banen.  
 For de med postnr utenfor 7000-7999  
   
Gjestespillere (Deltidssfrosting)
kr. 2000,-
- Må være hovedmedlem i en annen klubb.  
  Medlemskategorien løser ikke greenfee ved spill på banen.  

 Skjema for innmelding finner du her!