Medlemsskap

 

Medlem med spillerett   
- Senior (20 år og eldre)  kr. 2700,-
- Junior (13-19 år) kr. 1200,-
 -Junior (6-12 år) kr. 600,-
   
 Medlemskategorien løser ikke greenfee ved spill på banen.  
   
   
Medlem uten spillerett  
- Senior (20 år og eldre) kr. 1200,-
   
Medlemskategorien må løse greenfee (kr. 130,-) ved spill på banen.  
 For de med postnr 7000-7999  
   
Long Distance  
- Senior (20 år og eldre) kr. 800,-
   
Medlemskategorien må løse greenfee (kr. 200,-) ved spill på banen.  
 For de med postnr utenfor 7000-7999  
   

 Skjema for innmelding finner du her!