Treningskvelder

 Trening 2017:                                                                                             

Oppe til vurdering pga. skiftende oppmøte gjennom de siste sesongene.