Hullansvarlig

 Hvem har ansvaret for vedlikehold av hullene på Frosta Golfklubb.

Hull 1

Bjørn Sivertsen

Hull 2

Magnus Rekkebo

Hull 3

Idar Reinås

Hull 4

Niklas Stenhaug

Hull 5

Ledig

Hull 6

Jan Kjenstad

 

Generelt gjennom sesongen  alle hull :

  •  Holde bunkerskanter reine , ev fylle sand i bunker ved behov.
  • Fjerne gress ved nett og baneskilt( utslag) som ikke kan klippes med maskin ,
  • Ved behov ,stramme/ utbedre nett om mulig 
  • Holde OB-linjene fri for vekster 
  • Fjerne  tilvekst av kratt der det er behov , spesielt på  hull 2,3,og 4 men la etablerte trær få stå.