Golfregler

Golfreglene med vedlegg og handicapbestemmelsene revideres hvert fjerde år. De gjeldende golfreglene og handicapbestemmelsene er gyldige fra 1. januar 2019.

 

 Regelboken kan kjøpes hos din golfklubb.