Baneguide

 

 • Hull 1, 7, 13
 • Par 3
 • Index 7, 9, 8
 • 33: 148 m
 • 30: 131 m
 • 25: 103 m

 

Hull 1 er en oppoverbakke par 3 hull med out of bounds langs hele venstre siden. Greenen har en sandbunker på venstre side.

Fra utslaget:

 

Greenen:

 

 • Hull 2, 8, 14
 • Par 4
 • Index 1, 3, 2
 • 33: 247 m
 • 30: 201 m
 • 25: 181 m

Hull 2 er en kort par 4 hull men banens klart vanskeligst. Det er veldig trangt og man ser ikke greenen før man har kommet oppover og etterhvert nedover på fairwayen. Med out of bounds langs hele venstre siden og trær langs skråningen til høyre er dette hullet en utfordring!

Utslag Hull 2:

Hull 2 fairway: (Vi ser ikke greenen enda!)

 

Greenen:

 

 

 • Hull 3, 9, 15
 • Par 4
 • Index 6, 4, 5
 • 33: 175 m
 • 30: 164 m
 • 25: 122 m

Out of bounds langs begge sidene.

Mot utslagstedet:

Fra utslagstedet:

 

Greenen:

 

 

 • Hull 4, 10 16
 • Par 4
 • Index 14, 13, 15
 • 33: 256 m
 • 30: 240 m
 • 25: 218 m

Dette hullet er en lang dogleg til venstre. Out of bounds på venstre side. Fridropp i traktorsporene på høyre side langs berget.

Utslagstedet:

Mot greenen:

 

 

 • Hull 5, 11, 17
 • Par 3
 • Index 17, 18, 16
 • 33: 115 m
 • 30: 109 m
 • 25: 82 m

Her er det trafikk på veien til venstre.

Out of bounds langs veien.

Fra utslagstedet:

 

 • Hull 6, 12, 18
 • Par 3
 • Index 11, 12, 10
 • 33: 150 m
 • 30: 141 m
 • 25: 117 m

Her må man være oppmerksom på biler og gående på veien på venstre side.

Out of bounds langs veien.

Fra utslagstedet:

Greenen: