Baneguide

 

 • Hull 1, 7, 13
 • Par 3
 • Index 6, 5, 4
 • Gul: 147m
 • Rød: 119m

 

Hull 1 er en oppoverbakke par 3 hull med out of bounds langs hele venstre siden. Greenen har en sandbunker på venstre side.

Fra utslaget:

 

Greenen:

 

 • Hull 2, 8, 14
 • Par 4
 • Index 1, 2, 3
 • Gul: 250m
 • Rød: 188m

Hull 2 er en kort par 4 hull men banens klart vanskeligst. Det er veldig trangt og man ser ikke greenen før man har kommet oppover og etterhvert nedover på fairwayen. Med out of bounds langs hele venstre siden og trær langs skråningen til høyre er dette hullet en utfordring!

Utslag Hull 2:

Hull 2 fairway: (Vi ser ikke greenen enda!)

 

Greenen:

 

 

 • Hull 3, 9, 15
 • Par 4
 • Index 1, 2, 3
 • Gul: 163m
 • Rød: 163m

Out of bounds langs begge sidene.

Mot utslagstedet:

Fra utslagstedet:

 

Greenen:

 

 

 • Hull 4, 10 16
 • Par 4
 • Index 12, 11, 10
 • Gul: 260m
 • Rød: 260m

Dette hullet er en lang dogleg til venstre. Out of bounds på venstre side. Fridropp i traktorsporene på høyre side langs berget.

Utslagstedet:

Mot greenen:

 

 

 • Hull 5, 11, 17
 • Par 3
 • Index 7, 8, 9
 • Gul: 116m
 • Rød: 116m

Her er det trafikk på veien til venstre.

Out of bounds langs veien.

Fra utslagstedet:

 

 • Hull 6, 12, 18
 • Par 3
 • Index 18, 17, 16
 • Gul: 141m
 • Rød: 117m

Her må man være oppmerksom på biler og gående på veien på venstre side.

Out of bounds langs veien.

Fra utslagstedet:

Greenen: